Informacje bieżące

Kolejna edycja BANRISK Liga Akademicka z udziałem studentów naszego Wydziału 11.05.2018 09:40

 

W bieżącym roku akademickim licząca 5 osób drużyna w składzie: Alicja Adamczyk, Karolina Boryń, Zuzanna Nyszkiewicz, Joanna Radawiec, Klaudia Sobierańska, reprezentująca SKNR „FIFO”, nad którym opiekę sprawuje dr Marzena Rydzewska-Włodarczyk, brała udział w pięciomiesięcznych zmaganiach w ramach tegorocznej edycji konkursu BANRISK Liga Akademicka.

Organizatorem tego cyklicznego konkursu jest Warszawski Instytut Bankowości. W rywalizacji brało udział 18 drużyn reprezentujących różne uczelnie i kierunki studiów. Nad przebiegiem gry czuwali mentorzy – uznani specjaliści z zakresu bankowości. Rywalizację drużyn poprzedzała sesja szkoleniowa (inauguracyjna), podczas której uczestnicy poznali tajniki gry oraz mieli możliwość poznania członków innych zespołów. Na zakończenie konkursu 25.04.2018 r. odbyła się sesja podsumowująca. Była ona zorganizowana w formie walnego zgromadzenia akcjonariuszy, podczas którego wszystkie zespoły zaprezentowały strategie działania swojego banku, po czym został ogłoszony zwycięzca konkursu.

Całość zmagań została zorganizowana i zrealizowana na bardzo wysokim poziomie. Wszyscy uczestnicy są zadowoleni z udziału w konkursie, a zdobyta przez nich wiedza z pewnością zaowocuje w ich przyszłym życiu zawodowym.

Zuzanna Nyszkiewicz

Marzena Rydzewska-Wlodarczyk