Informacje bieżące

Konkurs BANRISK Liga akademicka 2017/2018 19.12.2017 09:48

 

Rozpoczyna się kolejna edycja Konkursu BANRISK – Liga Akademicka. Jest to unikalny, intensywny program szkoleniowy Warszawskiego Instytutu Bankowości, w którym wykorzystywana jest gra symulacyjna opracowana we współpracy z ITCB Hungary. Projekt jest realizowany w ramach programu „Bankowcy dla Edukacji”.

Zapraszamy do udziału 5-osobowe zespoły złożone ze studentów od III roku studiów wzwyż (dopuszcza się udział w zespole max 2 studentów II roku), z kierunków ekonomia i zarządzanie, legitymujących się dobrymi wynikami w nauce (wymagana średnia ocen za rok akademicki 2016/2017 to minimum 3,80 w skali 2-5, liczona jako średnia ocen wszystkich członków zespołu) oraz aktywnością w uczelnianych kołach naukowych, organizacjach studenckich.

Każdy zespół zarządza odrębnym, wirtualnym bankiem, zgodnie z przyjętą strategią i misją. W ramach dziesięciu decyzji stawia czoła zmieniającemu się (wspólnemu dla wszystkich banków) środowisku makroekonomicznemu. Konkurs wygrywa zespół, którego bank uzyska najwyższą cenę akcji na wirtualnej giełdzie.

Dotychczas, w Konkursie wzięło udział ponad 525 studentów, 105 zespołów z 32 uczelni, w tym 6 zespołów z Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie. W 2014 roku jeden z zespołów ZUT zwyciężył w konkursie.

Najważniejsze informacje dot. tegorocznej edycji Ligi:

·         Liczba zespołów: 16

·         Rekrutacja zespołów do 15 listopada br. (zasady rekrutacji i regulamin Konkursu na stroniewww.banrisk.pl )

·         Sesja inauguracyjna w Warszawie 27 listopada br.

·         Gra on-line

·         W Konkursie mogą wziąć osoby grające wcześniej, bez żadnych ograniczeń

 

·         Zgłoszenia przed wysłaniem należy zarejestrować u uczelnianego koordynatora projektu NZB dr Marzeny Rydzewskiej (mrydzewska@zut.edu.pl)

 

 

Wszystkie informacje znajdują się na stronie projektu www.banrisk.pl (formularz zgłoszenia, wzór zaświadczenia, Regulamin, harmonogram całego Konkursu).

 

Fanpage na FB: www.facebook.com/BanriskLigaAkademicka

 

Więcej:  prezentacja.