Informacje bieżące

Ogłoszenie UCI nt. dostępności usług 09.07.2018 14:49

Uwaga! W związku z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych w serwerowni UCI w dniu 10 lipca wystąpią przerwy w dostępie do usług: strony WWW pracowników i organizacji oraz udział sieciowy ADFS