Informacje bieżące

Polsko-niemieckie seminarium w Przelewicach 02.10.2017 14:01

Zaproszenie na polsko-niemieckie seminarium w Przelewicach w dniu 13.10 dot. Samowystarczalności energetycznej regionu.

W ramach międzynarodowego projektu pt.: 

"Samowystarczalność energetyczna regionu na polsko-niemieckim pograniczu"

zapraszamy na polsko-niemieckie seminarium do Przelewic. Udział w wyjeździe jest bezpłatny tj. organizatorzy pokrywają koszty transportu, wyżywienia oraz zapewniają tłumaczenie. Ilość miejsc jest ograniczona. Zapraszamy naukowców, studentów oraz osoby zainteresowane zagadnieniami OZE oraz niezależności energetycznej regionu. Szczegóły na stronie projektu www.energyautarky.zut.edu.pl

 

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres energyautarky@zut.edu.pl

Kierownik projektu  

dr inż. Wojciech Zbaraszewski