Informacje bieżące

Polsko-niemieckie warsztaty w Eberswalde 02.10.2017 13:54

Zaproszenie na polsko-niemieckie warsztaty w Eberswalde w dniu 12.10 dot. Samowystarczalności energetycznej regionu

w ramach międzynarodowego projektu pt.:

"Samowystarczalność energetyczna regionu na polsko-niemieckim pograniczu"

zapraszamy na polsko-niemieckie warsztaty w Eberswalde. Udział w wyjeździe jest bezpłatny tj. organizatorzy pokrywają koszty transportu, wyżywienia oraz zapewniają tłumaczenie. Ilość miejsc jest ograniczona. Zapraszamy naukowców, studentów oraz osoby zainteresowane zagadnieniami OZE oraz niezależności energetycznej regionu.

Szczegóły na stronie projektu www.energyautarky.zut.edu.pl

 

 

 

 

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres energyautarky@zut.edu.pl

 

Kierownik projektu  

 

dr inż. Wojciech Zbaraszewski