Informacje bieżące

Poszukujemy studentów do przeprowadzenia badań ankietowych i liczenia turystów 07.05.2018 10:01

Jeżeli chcesz zdobyć doświadczenie w prowadzeniu badań ankietowych, a przy okazji zarobić zapraszamy do złożenia swojej oferty.

Poszukujemy osób na uczestnictwo w badaniach .

do przeprowadzenia badań ankietowych i liczenia turystów w Drawieńskim Parku Narodowym (DPN) w ramach projektu ReeT.

Wymagania: dyspozycyjność w określonym terminie i przedziale godzinowym. 

Termin przeprowadzenia badań ankietowych planuje się w 2018 r. w dniach:

21. kwietnia (sobota, 8-17),

13. maja (niedziela, 8-17),

25. maja (piątek, 8-17),

16. czerwca (sobota, 8-17),

19. czerwca (wtorek, 8-17),

02. lipca (poniedziałek, 8-21),

07. lipca (sobota, 8-21),

07. sierpnia (wtorek, 8-20),

18. sierpnia (sobota, 8-20),

08. września (sobota, 8-19),

24. września (poniedziałek, 8-19),

06. października (sobota, 8-18),

20. października (sobota, 8-18),

19. listopada (poniedziałek, 8-16),

24. listopada (sobota, 8-16),

15. grudnia (sobota, 9-16),

28. grudnia (piątek, 9-16),

Wynagrodzenie: w kwocie 14,20 zł za godzinę, płatne przelewem na podstawie wystawionej faktury lub rachunku w terminie do 14 dni od jej/jego otrzymania, na podstawie uprzednio zawartej umowy (zlecenia).

Termin składania ofert: minimum 2 dni przed dniem prowadzenia badań, każdorazowo, w terminach wskazanych powyżej.

Istnieje możliwość skorzystania z nieodpłatnego transportu na trasie Szczecin - DPN - Szczecin, po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem projektu.

Powierzenie czynności nastąpi, w kolejności zgłoszeń, pierwszym sześciu osobom spełniającym wymagania w zakresie dyspozycyjności. Preferowane będą osoby, które zadeklarują swoje uczestnictwo w badaniach we wszystkich wskazanych powyżej terminach lub wielokrotnie.

 

Ewentualne pytania i oferty proszę kierować na tel. 506 836 245, wzbaraszewski@zut.edu.pl, pocztą lub osobiście:

 

Dr inż. Wojciech Zbaraszewski,

Wydział Ekonomiczny ZUT, ul. Janickiego 31, pok. 122, 71-434 Szczecin

 

Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.


Informacje (pobierz)

 

Kierownik projektu

Dr inż. Wojciech Zbaraszewski