Informacje bieżące

Projekt KA107 2017/2018, spotkanie informacyjne Erazmusa 09.10.2017 11:44

Szanowni Państwo,


W nawiązaniu do prowadzonej rekrutacji studentów i pracowników na wyjazdy do uczelni partnerskich KA107 informuję, że bieżące informacje dla kandydatów zamieszone są na stronie www.erasmuska107.zut.edu.pl

Ponadto w związku z uruchomieniem drugiego naboru na studia i praktyki Erasmusa (rok akademicki 2017/2018)  w ramach akcji informacyjnej zaplanowano

centralne spotkanie informacyjne dla studentów zainteresowanych wyjazdami, które odbędzie się 17 października 2017 r.

Załącznik

dr hab. Agnieszka Brelik

Pełnomocnik Dziekana

ds. wspłpracy dydaktycznej z zagranicą