Informacje bieżące

RCIiTT dla Pracowników ZUT 10.01.2018 13:23

„Spotkanie informacyjne: Możliwości finansowania działań w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

 

RCIiTT zaprasza naukowców ZUT na spotkanie poświęcone konkursowi dla parterów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, które odbędzie się 22.01.2018 w siedzibie RCIiTT.

 

Uczestnicy spotkania zapoznają się z warunkami konkursu dla parterów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2018 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018-2019. Konkurs dotyczy operacji, których zakres tematyczny wpisuje się w jedno z działań określonych w Planie działania KSOW na lata 2014–2020, stanowiącym załącznik nr 8 do ogłoszenia.

 

Więcej informacji o konkursie oraz formularz rejestracyjny na spotkanie są dostępne na stronie RCIiTT.

 

 

 

„Spotkanie informacyjne: „STUDIA DUALNE" w programie POWER

 

RCIiTT zaprasza pracowników ZUT na spotkanie poświęcone możliwościom realizacji STUDIÓW DUALNYCH w ramach programu POWER, które odbędzie się w dniu 24 stycznia 2018 r.

 

Uczestnicy spotkania poznają zasady ubiegania się o środki w konkursie na STUDIA DUALNE organizowanym w ramach działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Dotyczy on opracowania programów kształcenia i realizacji studiów dualnych, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych pracodawców i przyszłych pracowników, poprzez realizację kształcenia przemiennego, równolegle w formie zajęć dydaktycznych realizowanych w uczelni i zajęć praktycznych odbywanych u pracodawcy.

 

Więcej informacji o konkursie oraz formularz rejestracyjny na spotkanie są dostępne na stronie RCIiTT.