Informacje bieżące

Relacja z polsko-niemieckich warsztatów dotyczących regionalnych efektów ekonomicznych z obszarów chronionych w ramach projektu ReeT 11.06.2018 11:18

W ramach projektu pt. Regionalne efekty ekonomiczne z turystyki w parkach narodowych na przykładzie Drawieńskiego Parku Narodowego (akronim: ReeT) zostały przeprowadzone polsko-niemieckie warsztaty. Warsztaty zostały przeprowadzone 8. czerwca br. w największym powierzchniowo lądowo niemieckim Parku Narodowym Müritz. W wydarzeniu ze strony polskiej uczestniczyli m.in. przedstawiciele Drawieńskiego Parku Narodowego, przedsiębiorcy oraz studenci i nauczyciele akademiccy ZUT w Szczecinie. Podczas warsztatów prelegentami byli: dr Mathias Küster (wystąpienie dotyczyło funkcjonowania i partnerstwa Parku Narodowego Müritz) oraz dr Wojciech Zbaraszewski (wystąpienie poświęcone uwarunkowaniom rozwoju turystyki w Drawieńskim Parku Narodowym). Ożywiona dyskusja uczestników moderowana przez prof. Wilhelma Steingrube przerosła najśmielsze oczekiwania organizatorów. Podczas warsztatów przeprowadzonych w Müritzeum zrodził się pomysł na kolejny polsko-niemiecki projekt badawczy dotyczący turystyki na obszarach chronionych. Koncepcja nowego projektu została przedyskutowana podczas wizyty studyjnej bezpośrednio na obszarze parku narodowego, którą przeprowadził pan Martin Kaiser. Fotorelację z warsztatów zamieszczamy poniżej. Jednocześnie informujemy, że konferencja podsumowująca projekt, w tym wnioski z warszatów odbędzie się w październiku 2018 r. w Wolińskim Parku Narodowym. O szczegółach będziemy informowali Państwa w niedalekiej przyszłości.

Ostatnie uzgodnienia miedzy partnerami projektu 

Ostatnie uzgodnienia pomiędzy partnerami.


Dr Küster podczas wystąpienia dotyczącego realizacji partnerstwa parku narodowego Müritz. 

Dr Küster podczas wystąpienia dotyczącego realizacji partnerstwa parku narodowego Müritz.Uczestnicy warsztatów.

Uczestnicy warsztatów.

 

Uczestnicy warsztatów podczas wizyty studyjnej w Parku Narodowym Müritz.

Uczestnicy warsztatów podczas wizyty studyjnej w Parku Narodowym Müritz. 

 

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania) oraz Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej

logotyp interreg logotyp unii europejskiej logotyp fundacji współpracy polsko-niemieckiej