Informacje bieżące

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2018/2019 06.07.2018 12:53

 

 

Informujemy, iż rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2018/2019. Szczegółowe informacje dotyczące zasad i trybu przyznawania stypendium znajdują się na stronie Ministerstwa:  www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2018-2019.html

Student ubiegający się o przyznanie stypendium ministra składa wniosek w dziekanacie, pokój nr 4, wraz z wymaganymi dokumentami w terminie do 17 września 2018 r.