Informacje bieżące

Termin dodatkowy egzaminu z przedmiotu: Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych (sesja letnia) 08.01.2018 13:07

II rok S2 oraz II rok N2 kier. Ekonomia

Termin dodatkowy egzaminu z przedmiotu:
Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych (sesja letnia)

u Profesora dra hab. Jana Zawadzkiego
dla studentów, którzy uzyskali zaliczenie z ćwiczeń (laboratoriów) odbędzie się
dnia 19.01.2018 o godzinie 12.00
w sali 6 przy ulicy Janickiego 31