Informacje bieżące

Terminy zaliczenia praktyki zawodowej - tylko dla osób, które zakończyły już proces praktykowania lub złożyły wniosek o zaliczenie innej formy aktywności. 14.06.2018 10:04Opiekun praktyk zawodowych kierunku Ekonomia oraz kierunku Zarządzanie (dr Monika Pradziadowicz) informuje o możliwości zaliczenia praktyki zawodowej, która odbędzie się w wybranych dniach:

- 18.06.2018 w godz. 10.30-12.00 w sali nr 201(Ż)
- 25.06.2018 w godz. 8.00 - 10.00 w sali nr 201 (Ż)
- 26.06.2018 w godz. 11.30-13.00 w sali nr 201(Ż)

Proszę pamiętać o dostarczeniu dziennika praktyk zawodowych, sprawozdania z praktyki zawodowej oraz o potwierdzeniu obycia praktyki zawodowej.
-- 
Pozdrawiam

dr Monika Pradziadowicz
Zakład Ekonomii Środowiska
Wydział Ekonomiczny
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ul. Żołnierska 47
71-210 Szczecin
tel. 91 449 69 80