Informacje bieżące

Uruchomienie naboru na wyjazdy dydaktyczne do krajów partnerskich KA107 2017/2018 28.09.2017 08:59

Szanowni Państwo,

Informuję o uruchomieniu naboru na wyjazdy dydaktyczne do krajów
partnerskich KA107 2017/2018 – wiadomość jest odrębna, ponieważ w
przypadku wyjazdów dydaktycznych termin jest krótszy, niż w przypadku
“tradycyjnego” Erasmusa.

Harmonogram naboru KA107 zaplanowany jest nastepujaco:

26 września – 31 października:  skłdanie wniosków dydaktycznych u Pełnomocnika Dziekana ds. współpracy dydaktycznej z zagranicą
2 – 14 listopada: ocena wniosków przez wydziałową komisję rekrutacyjną powołaną przez dziekana,
do 17 listopada 2017- ogłoszenie wyników naboru na wyjazdy dydaktyczne KA107 2017/2018

Kandydaci korzystają z takich samych dokumentów zgłoszeniowych, jak kandydaci na Eramsusa “tradycyjnego”.

Informacje dotyczące mobilności z krajami partnerskimi dostępne są
na stronie www.erasmuska107.zut.edu.pl

-- 
Pozdrawiam,

dr hab. Agnieszka Brelik