Informacje bieżące

WIZYTA STUDENTÓW WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO W INFRA-PORT Sp. z o.o. 16.01.2018 12:54

W ramach współpracy pomiędzy Wydziałem Ekonomicznym ZUT, a  Infra-Port sp. z o.o. nasi studenci (Wydział Ekonomiczny, kierunek Zarządzanie, III rok) odbyli dwie wizyty w Spółce.

Należy dodać, że szczecińska firma Ifra-Port Sp. z o.o., począwszy od lat dziewięćdziesiątych XX w., kiedy to powstała zajmuje się budownictwem, pracami teletechnicznymi i energetycznymi oraz usługami transportowymi. Doświadczenie i profesjonalizm, a także wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania umożliwiły Spółce osiągnięcie silnej pozycji na rynku usług portowych i z wielkim powodzeniem uczestniczenie w różnego rodzaju przedsięwzięciach gospodarczych (więcej:  HYPERLINK www.infraport.pl/realizacje).

Okazją do wyjścia były zajęcia z przedmiotu pn. „Zarządzanie jakością”.

Przywitał nas Pan Prezes Zarządu – Przemysław Nagórski, który m.in. przedstawił krótką historię Spółki, profil działalności firmy, znaczenie zintegrowanego systemu zarządzania, w tym wdrożone normy ISO 9001:2008, zachęcając jednocześnie młodych ludzi do kontaktów z gospodarką. 

Później nasi studenci mieli okazję szczegółowo zapoznać się z funkcjonowaniem systemu ISO, dokumentacją, przebiegiem audytów wewnętrznych i certyfikacji przez upoważnioną instytucję. Tę część zajęć przeprowadziła Pani Monika Szymczak – Pełnomocnik Systemu ISO 9001:2008, wskazując na zalety systemu, ale także przedstawiając podejście współpracowników, konieczność bieżącego monitorowania i ciągłego doskonalenia. 

Mamy nadzieję, że w przyszłości absolwenci kierunku Zarządzanie będą dostrzegać znaczenie systemów zarządzania jakością w bieżącym funkcjonowaniu firm, w tym najbardziej popularnej normy (ISO 9001:2008 (2015)). 

Dziękujemy Panu Prezesowi Przemysławowi Nagórskiemu za zgodę na odbycie zajęć, a Pani Monice Szymczak – Pełnomocnikowi systemu ISO 9001:2008 za przeprowadzenie praktycznych zajęć, z podaniem wielu ciekawych przykładów funkcjonowania systemu.

Studentom życzymy jak najlepszych ocen z egzaminu z ww. przedmiotu.

Zajęcia z „Zarządzania jakością” są przedmiotem realizowanym pod kierunkiem dra Janusza Myszczyszyna (Katedra Ekonomii i Rachunkowości, Pracownia Mikroekonomii).

 

 Zdjęcie nr 1: Studenci w sali konferencyjnej

 

Zdjęcie nr 2 Zdjęcie po zakończeniu wizyty 01.12.2017 r.

 

 

 

Zdjęcie nr 3 Zdjęcie po zakończeniu wizyty 12.01.2018 r.