Informacje bieżące

Wizyta studyjna studentów Wydziału Ekonomicznego ZUT w Centrum Logistycznym Amazon w Kołbaskowie 29.01.2018 12:49

 

W dniu 26.01.2018 r. studenci specjalności Logistyka w biznesie (studia drugiego stopnia, Ekonomia), w ramach zajęć z przedmiotu Gospodarka magazynowa (prowadzący dr H. Marjak), odbyli wizytę studyjną w Centrum Logistycznym Amazon w Kołbaskowie.

Jako, że bezpieczeństwo osób przebywających na terenie Centrum stanowi dla Amazon bardzo ważną kwestię, dlatego wizyta rozpoczęła się od szkolenia dotyczącego zasad bezpieczeństwa, poruszania się i ewentualnej ewakuacji. Część podstawowych wymagań dotyczących bezpieczeństwa została nam podana jeszcze przed wizytą np. obuwie zamknięte na niskim obcasie, długie włosy spięte gumką, w trakcie wizyty nie zezwala się na posiadanie napojów i jedzenia.

Po otrzymaniu identyfikatorów przeszliśmy do pokoju szkoleniowego, gdzie Pan Krzysztof Rapacz (Community Relations Manager), opowiedział o historii firmy Amazon, określił plan wizyty i przedstawił pracownika Centrum, Pana Marka Jesionka (Area Manager), który był naszym przewodnikiem po Centrum.


W trakcie wizytowania obiektu Pan Marek Jesionek przedstawił nam jak działa Amazon oraz zaprezentował innowacyjne rozwiązania techniczne i procesowe. Zobaczyliśmy linie, na których produkty od dostawców są na poziomie pierwszym rozpakowywane, następnie taśmami rolkowymi przenoszone na kolejne poziomy, gdzie są odpowiednio sortowane i kompletowane, a następnie pobierane do wysyłki i pakowane znowu na poziomie pierwszym. Kilka słów Pan Marek Jesionek poświęcił mitom, które narosły wokół pracy w Amazon. Studenci w ramach zajęć mieli za zadanie przeprowadzenie audytu wskazanych obszarów pracy Centrum.

Po powrocie do pokoju szkoleniowego mogliśmy skorzystać z napojów i przekąsek, które zostały dla nas przygotowane przez Amazon. Przedstawiciele Amazon odpowiadali na szereg szczegółowych pytań, które pojawiły się po wizycie. Dowiedzieliśmy się także o perspektywach rozwoju zawodowego w Amazon i ścieżkach rozwoju na stanowiskach menedżerskich dla osób zaraz po studiach.


 

Studenci mogli poczuć się wyróżnieni, gdyż standardowo możliwość wizytowania dotyczy tylko dwóch obiektów Amazon (Poznań, Wrocław), Pan Krzysztof Rapacz przyjechał specjalnie dla nas z Poznania. Dzięki wizycie, oprócz zaspokojenia ciekawości - „co kryje ta wielka hala w Kołbaskowie?”, udało się zrealizować założone cele edukacyjne.