Informacje bieżące

Wyjazd studyjny do niemieckich wsi bioenergetycznych - 6.10.2017 11.09.2017 10:05

 

W ramach międzynarodowego projektu pt. Samowystarczalność energetyczna regionu na polsko-niemieckim pograniczu organizowany jest wyjazd studyjny do wsi bioenergetycznej (Ivenack) oraz miejscowości aspirującej do takiego miana (Rosenow). Podczas wyjazdu zostaną przeprowadzone także polsko-niemieckie warsztaty dotyczące aspektów praktycznego wdrożenia i funkcjonowania wsi bioenergetycznej.

Udział w wyjeździe jest bezpłatny tj. organizatorzy pokrywają koszty transportu, wyżywienia oraz zapewniają tłumaczenie. Ilość miejsc jest ograniczona. Zapraszamy naukowców, studentów oraz osoby zainteresowane zagadnieniami OZE, niezależności energetycznej

 

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres energyautarky@zut.edu.pl

 

Program do pobrania

 

Kierownik projektu  
dr inż. Wojciech Zbaraszewski