Informacje bieżące

Zapisy na przedmioty obieralne dla kierunku Ekonomia N2 w dniach 12-16 kwietnia 10.04.2018 11:59

N2E_obecny I rok 2 semestr (nabór ZIMA 2017/2018) przedmiotów obieralnych do realizacji w roku akademickim 2018/2019

 

W dniach 12-16.04.2018 r. odbędą się zapisy elektroniczne na przedmioty obieralne

Zapisy są przeprowadzane poprzez system e-dziekanat.

Wszelkie uwagi proszę kierować do administratora systemu na Wydziale Ekonomicznym mgra inż. M. Nosala 

na adres e-mail: mnosal@zut.edu.pl

 

 

N2 II rok/3 semestr  - przedmioty obieralne w semestrze zimowym  2018/2019                                                                                                (dla obecnego I roku - tok studiów rozpoczynający się w roku 2017/2018)

 

sylabusy wg KRK z roku akademickiego 2017/2018

Blok 6

Analiza logistyczna firm

9h Projekt

1 ECTS

KASiF

 

Analiza rozwoju regionalnego

9h Projekt

1 ECTS

KASiF

Blok 7

Agrobiznes na rynku światowym 

9h Audytoryjne

1 ECTS

KN,AiEŚ/ZDwA

 

Analiza rynku

9h Audytoryjne

1 ECTS

ZSRiE

Blok 8

Marketing II 

9h Audytoryjne

1 ECTS

KM

 

Marketing usług

9h Audytoryjne

1 ECTS

KM

Blok 9

Mnemotechnika 

9h Projekt

1 ECTS

KEiR

 

Podstawy inwentyki

9h Projekt

1 ECTS

KEiR

Z każdego BLOKU student wybiera 1 przedmiot (4 przedmioty 60h = 4 ECTS)