Informacje bieżące

Zapisy na przedmioty obieralne dla kierunku Turystyka i rekreacja w dniach 9-12 kwietnia 05.04.2018 10:20

S1TiR_obecny II rok 4 semestr 2017/2018  wykaz przedmiotów obieralnych do realizacji w roku akademickim 2018/2019

 

W dniach 09-12.04.2018 r.  odbędą się zapisy elektroniczne na przedmioty obieralne

Zapisy są przeprowadzane poprzez system e-dziekanat.

Wszelkie uwagi proszę kierować do administratora systemu na Wydziale Ekonomicznym mgra inż. M. Nosala 

na adres e-mail: mnosal@zut.edu.pl

 

S1 TiR III rok/5 semestr - przedmioty obieralne w semestrze zimowym 2018/2019  (dla obecnego I roku - tok studiów rozpoczynający się w roku 2017/2018)

 

sylabusy wg KRK dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2016/2017

 

Finanse przedsiębiorstw

25h Projekty

2 ECTS

KASiF

Blok 3

Kultura menedżerska 

25h Projekty

2 ECTS

KZP

 

Regionalna gospodarka turystyczna 

25h Projekty

2 ECTS

ZSRiE

 

Technika pracy biurowej 

25h Projekty

2 ECTS

ZSRiE

 

Student wybiera 3 przedmioty= 75h = 6 ECTS 

 

 

 

                                                                                   

                                                                                  S1 TiR III rok/6 semestr - przedmioty obieralne w semestrze letnim 2018/2019                                                                    

 

Animacja czasu wolnego w turystyce 

35h Projekty

3 ECTS

ZSRiE

Blok 4

Kalkulacja produktów turystycznych

35h Projekty

3 ECTS

KEiR

 

Mody i systemy żywieniowe i ich wpływ na wydolność organizmu 

35h Wykłady

3 ECTS

WNoŻiR

 

Statystyczna analiza aktywności turystycznej społeczeństwa

35h Projekty

3 ECTS

KZMwE

 

Student wybiera 3 przedmioty= 105h= 9 ECTS