Informacje bieżące

Zapisy na przedmioty obieralne dla kierunku Zarządzanie N1 w dniach 12-16 kwietnia 10.04.2018 11:33

N1Z_obecny I rok 2 semestr 2017/2018                                                                                                                                wykaz przedmiotów obieralnych do realizacji w roku akademickim 2018/2019

 

W dniach 12-16.04.2018 r.  odbędą się zapisy elektroniczne na przedmioty obieralne

Zapisy są przeprowadzane poprzez system e-dziekanat.

Wszelkie uwagi proszę kierować do administratora systemu na Wydziale Ekonomicznym mgra inż. M. Nosala 

na adres e-mail: mnosal@zut.edu.pl

 

N1 Z II rok/3 semestr - przedmioty obieralne w semestrze zimowym 2018/2019                                                                                           (dla obecnego I roku - tok studiów rozpoczynający się w roku 2017/2018)

 

sylabusy wg KRK dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2017/2018

Blok 2 

Gospodarka regionalna

10h Projekty

2 ECTS

ZSRiE

 

Marketing w handlu i usługach

10h Projekty

2 ECTS

KM

 

Sprawozdawczość w przedsiębiorstwie

10h Projekty

2 ECTS

KEiR

 

Zarządzanie bazami danych

10h Projekty

2 ECTS

KASiF

 

Zarządzanie strategiczne

10h Projekty

2 ECTS

KZP

 

Student wybiera 3 przedmioty 30h = 6 ECTS

 

 

 

                                                                   

                                                                                       N1 Z II rok/4 semestr - przedmioty obieralne w semestrze letnim  2018/2019                                                                         

Blok 3

Ewidencje podatkowe

10h Projekty

2 ECTS

KEiR

 

Partnerstwo publiczno-prywatne

10h Projekty

2 ECTS

KEiR

 

Wykorzystanie metod ilościowych w ocenie kondycji finansowej  firm

10h Projekty

2 ECTS

KZMwE

 

Zarządzanie wiedzą

10h Projekty

2 ECTS

KZP

 

Student wybiera 2 przedmioty 20h = 4 ECTS