Informacje bieżące

Zapisy na przedmioty obieralne Ekonomia S2 9-12 kwietnia 05.04.2018 10:07

S2E_obecny I rok 2 semestr (nabór ZIMA 2017/2018) wykaz przedmiotów obieralnych do realizacji w roku akademickim 2018/2019

 

W dniach 09-12.04.2018 r.  odbędą się zapisy elektroniczne na przedmioty obieralne

Zapisy są przeprowadzane poprzez system e-dziekanat.

Wszelkie uwagi proszę kierować do administratora systemu na Wydziale Ekonomicznym mgra inż. M. Nosala 

na adres e-mail: mnosal@zut.edu.pl

 

 

S2 II rok/3 semestr  - przedmioty obieralne w semestrze zimowym  2018/2019  (dla obecnego I roku - tok studiów rozpoczynający się w roku 2017/2018)

 

sylabusy wg KRK z roku akademickiego 2017/2018

Blok 6

Analiza logistyczna firm

15h Projekt

1 ECTS

KASiF

 

Analiza rozwoju regionalnego

15h Projekt

1 ECTS

KASiF

Blok 7

Agrobiznes na rynku światowym 

15h Audytoryjne

1 ECTS

KN,AiEŚ/ZDwA

 

Analiza rynku

15h Audytoryjne

1 ECTS

ZSRiE

Blok 8

Marketing II 

15h Audytoryjne

1 ECTS

KM

 

Marketing usług

15h Audytoryjne

1 ECTS

KM

Blok 9

Mnemotechnika 

15h Projekt

1 ECTS

KEiR

 

Podstawy inwentyki

15h Projekt

1 ECTS

KEiR

Z każdego BLOKU student wybiera 1 przedmiot (4 przedmioty 60h=4 ECTS)