Informacje bieżące

Zapisy na specjalności N1 Zarządzanie (obecny I rok 2 semestr) Termin zapisów 13.04-5.05.2018 r. 12.04.2018 14:23

 

 

 

N1 Zarządzanie (obecny I rok 2 semestr)

Termin zapisów 13.04-5.05.2018 r.

Zapisy elektroniczne na specjalności dla studentów obecnego I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia wg poniższego harmonogramu, które będą realizowane od II roku 4 semestru roku akademickiego 2018/2019

N1 Zarządzanie (obecny I rok 2 semestr)

Termin zapisów 13-5.05.2018 r.

Gospodarka regionalna i samorządowa

Zakład Studiów Regionalnych i Samorządowych

Logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Katedra Analizy Systemowej i Finansów

Rachunkowość zarządcza

Katedra  Ekonomii i Rachunkowości

Wycena i zarządzanie nieruchomościami

Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska/Zakład Prawa i Gospodarki Nieruchomościami

Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwie

Katedra Analizy Systemowej i Finansów

Zarządzanie w kryzysie

Katedra Marketingu

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwami

  • O uruchomieniu specjalności decyduje Dziekan. W chwili uruchomienia specjalności liczba studentów w grupie specjalnościowej nie powinna być mniejsza niż 15 osób. 
  • Studenci, którzy nie dokonają zapisów na specjalności, zostaną przydzieleni decyzją dziekana na specjalności, które zostały uruchomione. 
  • Wykaz uruchomionych specjalności na poszczególnych kierunkach, formach i poziomach studiów zostaje podany do wiadomości studentom i Jednostkom Wydziału w formie publikacji na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej Wydziału.