Informacje bieżące

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE NT. HOLENDERSKIEGO RYNKU PRACY – JEGO SZANS I ZAGROŻEŃ DLA POLAKÓW 23.03.2018 12:15

W dniu 4.04.2018 r. o godzinie 11.30 na Wydziale Ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego rozpocznie się spotkanie informacyjne nt. holenderskiego rynku pracy dla studentów i absolwentów studiów wyższych. Jego organizatorką jest dr Sylwia Gołąb, która zaprosiła przedstawicielkę Ambasady Królestwa Niderlandów w Warszawie. Spotkanie to jest realizowane w ramach projektu informacyjnego finansowanego przez Ministerstwo Spraw Społecznych i Zatrudnienia Królestwa Niderlandów. W trakcie tego spotkania studenci będą mogli zapoznać się z informacjami dotyczącymi:

specyfiki holenderskiego rynku pracy, 

bezpiecznej migracji zarobkowej,

zagrożenia handlem ludźmi.

Przebieg spotkania obejmuje wystąpienia dwóch osób: 

11:30-12:50 - Pani Urszuli Kozłowskej, Doradcy ds. Polityki Migracyjnej i Spraw Społecznych Ambasady Królestwa Niderlandów 

12:50-13:00 - Przerwa 

13:00-14:00 - Pani Joanny Garnier, Wiceprezesa Fundacji przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada”. 

W związku z otwarciem w 2007 r. holenderskiego rynku pracy dla polskich obywateli, wielu Polaków podjęło decyzję o wyjeździe do pracy. Obecnie, ponad 10 lat później, Holandia wciąż pozostaje popularnym kierunkiem wyjazdów zarobkowych - zaraz po Niemczech i Wielkiej Brytanii. Większość młodych ludzi podejmuje w Holandii pracę sezonową. Zdecydowana większość osób wyjeżdża do Holandii korzystając z pomocy pośredników - polskich lub holenderskich agencji zatrudnienia. Nie znając przepisów obowiązujących w Holandii, a często nie sprawdzając pośrednika, wiele osób napotyka istotne trudności w Holandii na rynku pracy. W związku z powyższym Ambasada Królestwa Niderlandów w Warszawie we współpracy z Fundacją przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada” od trzech lat prowadzi projekt informacyjny, który jest finansowany przez Ministerstwo Spraw Społecznych i Zatrudnienia Królestwa Niderlandów. 

Wszystkich zainteresowanych tą tematyką zapraszamy na spotkanie na Wydziale Ekonomicznym, które rozpocznie się o 11.30 w budynku na ul. Żołnierskiej 47, w s. 216.

Dr hab. inż. Irena Łącka, prof. nadzw.

Prodziekan ds. nauki