Informacje bieżące

Zapytanie ofertowe - ZUT w Szczecinie poszukuje siedmiu osób do przeprowadzenia badań ankietowych i liczenia turystów w Drawieńskim Parku Narodowym w okresie styczeń – grudzień 2018 r. 05.01.2018 14:09

Zapytanie ofertowe w ramach polsko-niemieckiego projektu pt. Regionalne efekty ekonomiczne z turystyki w parkach narodowych na przykładzie Drawieńskiego Parku Narodowego (akronim ReeT) 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie poszukuje siedmiu osób do przeprowadzenia badań ankietowych i liczenia turystów w Drawieńskim Parku Narodowym w okresie styczeń – grudzień 2018 r. 


Wymagania: dyspozycyjność w określonym terminie i przedziale godzinowym.  


Termin: prowadzenie badań ankietowych planuje się przez dwa dni (sobota-niedziela) w każdym miesiącu od stycznia do grudnia 2018 r. 


Godziny pracy: w zależności od terminu prowadzenia badań (krócej w miesiącach zimowych, dłużej w miesiącach letnich). Przeciętnie od godz. 8:00 do zmierzchu. 


Wynagrodzenie: w równowartości w złotych polskich 3,40 €/godzinę, płatne przelewem na podstawie poprawnie wystawionej faktury lub rachunku w terminie 14 dni od jej/jego otrzymania, na podstawie uprzednio zawartej umowy (zlecenia). 


Istnieje możliwość skorzystania z nieodpłatnego transportu na trasie Szczecin-miejsce prowadzenia badań- Szczecin, po wcześniejszym uzgodnieniu. 

Powierzenie czynności nastąpi, w kolejności zgłoszeń, pierwszym siedmiu osobom spełniającym wymagania w zakresie dyspozycyjności. 


Ewentualne pytania i oferty proszę kierować na adres mailowy: wzbaraszewski@zut.edu.pl,   pocztą lub osobiście na adres: 

Dr inż. Wojciech Zbaraszewski 

Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie, ul. K. Janickiego 31, 71-434 Szczecin 

Termin składania ofert: do dnia 17.01.2018 r. 


Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy. 


Pobierz załącznik plik

Kierownik projektu  

Dr inż. Wojciech Zbaraszewski