Budynek 2

Budynek 1

Budynek3

Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Informacje bieżące

Z A P R A S Z A M Y

na  MIĘDZYNARODOWĄ  KONFERENCJĘ  NAUKOWĄ 

 ROLA EKOTURYSTYKI W FUNKCJONOWANIU EUROREGIONÓW

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONFERENCJA DYDAKTYKA W NAUKACH EKONOMICZNYCH

termin: 2 grudnia 2014 r.

miejsce: Szczecin,  Wydział Ekonomiczny ZUT, sala 5.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------