Informacje bieżące

Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej 30.03.2012 10:03

Dziekan i Rada Wydziału Ekonomicznego 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

w Szczecinie

podają do wiadomości, 

że w dniu 18 kwietnia 2012 roku o godzinie 12.00,

 

w budynku Wydziału Ekonomicznego przy ul. Żołnierskiej 47 (sala 217) w Szczecinie odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr Roberta Jurczaka

na temat:

Ekonomiczno - społeczne uwarunkowania rozwoju przygranicznych obszarów wiejskich na przykładzie Euroregionu „Niemen

 

 

Promotor: prof. zw. dr hab. Antoni Mickiewicz

Recenzenci

·        Prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Ludwik Urban

·        Prof. zw. dr hab. Jan Siekierskiego  

·        Dr hab. Teodor Skotarczak, prof. nadzw. ZUT

 

Z  pracą doktorską  można zapoznać się w Czytelni Wydziału.

                                                                           

 

         

                                                                                 Z poważaniem

                                                                                       Dziekan

                                                        dr hab. Grażyna Karmowska, prof. nadzw. ZUT