REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 SEMESTR LETNI

OD 15 STYCZNIA ROZPOCZYNA SIĘ  NABÓR NA

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA KIERUNEK EKONOMIA

PROPONOWANE SPECJALNOŚCI:

  • gospodarka nieruchomościami,
  • gospodarka turystyczna,
  • gospodarowanie kapitałem ludzkim,
  • konsulting gospodarczy,
  • logistyka w biznesie,
  • rachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych,
  • wycena nieruchomości.

Specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem zgłoszenia wymaganej liczby kandydatów

Internetowy system rekrutacji