Konsultacje pracowników

· Katedra Analizy Systemowej i Finansów:

Prof. dr hab. Grażyna KARMOWSKA
Prof. dr hab. Czesława CHRISTOWA
Dr Agnieszka BARCZAK
Dr Emilia BAREJ–KACZMAREK
Dr Anna CZARNY
Dr Dawid DAWIDOWICZ
Dr inż. Henryk MARJAK
Dr Elwira LEŚNA-WIERSZOŁOWICZ
Dr inż.. Andrzej SOBCZYK
Dr Feliks Marek STAWARCZYK
Dr inż. Beata SZCZECIŃSKA
Dr Wojciech Zabaraszewski 

· Katedra Marketingu

PROF. LEONID WOROBJOW
DR KAROLINA ERTMAŃSKA
DR JOANNA HERNIK
DR ARKADIUSZ MALKOWSKI
DR RAFAŁ MAZUR
DR ZBIGNIEW MAZUR
DR PIOTR NOWACZYK 

· Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska

dr hab. Teodor Skotarczak, prof. nadzw. ZUT
dr Anna Oleńczuk-Paszel  
dr Bartosz Dąbrowski 
dr Monika Śpiewak-Szyjka 
mgr Małgorzata Blaszke
dr Maciej Nowak

· Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwami 

PROF. DR HAB. MICHAŁ ŚWITŁYK KIEROWNIK
DR EWA KOŁOSZYCZ
DR ANNA SWOROWSKA
DR INŻ. ROBERT RUSIELIK
DR ARTUR WILCZYŃSKI
MGR LESŁAW RZĄDZIŃSKI

 

· Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii

PROF. DR HAB. JAN ZAWADZKI  - KIEROWNIK
DR HAB. IWONA BĄK
DR ANETA BECKER
DR KATARZYNA CHEBA
DR MACIEJ OESTERREICH
DR JOANNA PERZYŃSKA
DR AGNIESZKA SOMPOLSKA-RZECHUŁA
DR KATARZYNA WAWRZYNIAK
DR JADWIGA ZARÓD

 

· Katedra Polityki Gospodarczej i Turystyki

Dr hab. Bogusław Stankiewicz, prof. ZUT
Dr hab. Agnieszka Brelik
Dr inż. Marlena Prochorowicz
Dr Joanna Julia Sienkiewicz
Dr Wojciech Lewicki
Dr Maciej Dobromilski
Mgr Ryszard Kotla

 

· Zakład Ekonomii i Rachunkowości

DR HAB. INŻ. IRENA ŁĄCKA, PROF. ZUT - KIEROWNIK ZAKŁADU
DR HAB. ALEKSANDRA GRZESIUK
DR JANUSZ MYSZCZYSZYN
DR BEATA BĘDZIK
MGR BŁAŻEJ SUPROŃ
DR SYLWIA GOŁĄB
DR BOŻENA NADOLNA
DR ELŻBIETA JAWORSKA
DR IWONA MAJCHRZAK
DR MARZENA RYDZEWSKA-WŁODARCZYK
DR ZOFIA SAWICKA-KLUŹNIAK