Opiekunowie poszczególnych lat 2016/2017

OPIEKUNOWIE DLA NA POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKACH I STOPNIACH KSZTAŁCENIA

W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

 

 

S1 Ekonomia I rok – dr Zofia Sawicka - Kluźniak

S1 Ekonomia II rok – dr Milena Bera

S1 Ekonomia III rok – dr Monika Śpiewak-Szyjka

 

S1 Turystyka i Rekreacja I rok – dr Wojciech Lewicki 

S1 Turystyka i Rekreacja II rok  – dr Marlena Prochoroiwcz

S1 Turystyka i Rekreacja III rok – dr Joanna Sienkiewicz

 

 

S1 Zarządzanie I rok –  dr Iwona Majchrzak

S1 Zarządzanie II rok – dr Janusz Myszczyszyn

S1 Zarządzanie III rok – dr Joanna Perzyńska

 

S2 Ekonomia I rok ( nabór zimowy) – dr Milena Bera

S2 Ekonomia II rok (nabór zimowy) – dr Dawid Dwidowicz

 

S2 Ekonomia I rok ( nabór letni – 2 sem. 2016/2017) – mgr Małgorzata Blaszke

 

N1 Ekonomia III rok  - dr Sylwia Gołąb

 

N1 ZARZĄDZANIE II roku – dr inż. Anna Sworowska

 

N2 Ekonomia I rok – dr Beata Będzik

 

N2 Ekonomia II rok – dr Aneta Becker