Opłaty 2016/2017

Opłaty za studia wyższe


Studia niestacjonarne                                                                   

 

I stopnia kierunek Ekonomia                    1500,00 zł. za semestr

I stopnia kierunek Zarządzanie                 1850,00 zł. za semestr

I stopnia kierunek Turystyka i rekreacja   1750,00 zł. za semestr

II stopnia kierunek Ekonomia                   1650,00 zł. za semestr

  

   Opłaty dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2016/2017 można dokonywać w całości lub w ratach:

     Semestr zimowy:

  • w trzech jednakowych ratach: do 31.10.2016; 30.11.2016; 31.12.2016
  • jednorazowo do 31 października – za semestr zimowy oraz, jeżeli całkowita wysokość opłaty jest niższa od 200 zł;

 

     semestr letni:

  • w trzech jednakowych ratach:  do 31.03.2017; 30.04.2017; 31.05.2017
  • jednorazowo do 31 marca – za semestr letni oraz, jeżeli całkowita wysokość opłaty jest niższa od 200 zł;

 

Terminy opłat dla studentów kontynuujących studia obowiązują wg wcześniej zawartych umów.

 

Opłaty za powtarzanie zajęć dydaktycznych z powodu niezadowalających wyników w nauce

Studia stacjonarne (S) – 7 zł.  za godzinę zajęć  określana jako iloczyn liczby godzin  powtarzanych form zajęć danego modułu/przedmiotu w semestrze);

 Studia niestacjonarne (N) –  opłata stanowi iloczyn liczby godzin  powtarzanych form zajęć danego modułu/przedmiotu w semestrze oraz stawki za godzinę zajęć, określonej jako iloczyn liczby semestrów w całym toku studiów oraz opłaty za semestr podzielonej przez całkowitą liczbę godzin zajęć w programie kształcenia.

 

 Stawki opłat za godzinę powtarzanych zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych  na kierunku Ekonomia na Wydziale Ekonomicznym zostały określone na podstawie Zarządzenia Nr 38 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 05 lipca 2016 roku, które wynoszą:

 

 

Studia I stopnia 

kierunek Zarządzanie_N1

 

 

Studia I stopnia

kierunek Ekonomia_N1

Rok studiów/specjalność

Semestr zimowy_letni

II rok_3 i 4_semestr

specj: Rachunkowość zarządcza

8,35 zł. 

stawka za 1 godzinę zajęć

III rok_5 i 6_semestr

specj: Analityka gospodarcza

specj: Handel zagraniczny

6,66 zł.

stawka za 1 godzinę zajęć

Studia II stopnia

kierunek Ekonomia_N2

 

 

Rok studiów/specjalność

Semestr zimowy_letni

II rok – specj. Gospodarka nieruchomościami

8,67 zł.

stawka za 1 godzinę zajęć

II rok – specj: Rachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych

 

II rok – specj: Gospodarka turystyczna

8,34 zł.

stawka za 1 godzinę zajęć

8,67 zł

 

 

Akty prawne dotyczące opłat za świadczone usługi edukacyjne

 

ZARZĄDZENIE NR 38 Rektora ZUT z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017

Zarządzenie Nr 53 z dnia 19 września 2016 roku zmieniające zarządzenie nr 38 z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie wysokości opłat zaświadczone usługi edukacyjne w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017

Uchwała nr 69 z dnia 22 września 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, w tym tryb i warunki zwalniania z opłat w ZUT w Szczecinie

Uchwała nr 64 z dnia 29 czerwca 2015 roku zmieniająca uchwałę nr 69 Senatu ZUT w Szczecinie z dnia 22 września 2014 roku.

Uchwała nr 50 z dnia 27 czerwca 2016 roku zmieniająca uchwałę nr 69 Senatu ZUT w Szczecinie z dnia 29 czerwca 22015 roku

 

 

 

OPŁATY ZA POWTARZANE PRZEDMIOTY ORAZ RÓŻNICE WYNIKAJĄCE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2016-2017

 Semestr zimowy/letni Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Nr 38 Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 05 lipca 2016 roku opłata za powtarzany moduł/przedmiot na studiach niestacjonarnych wynosi: 

N1 kierunek Zarządzanie 

 II rok_semestr  trzeci_czwarty rok akademicki 2016-2017

 a ilość godzin z powtarzanego przedmiotu

b- ilość semestrów 

c- czesne za semestr

d –ilość godzin wynikająca z planu studiów

specjalność Rachunkowość zarządcza

a × (bxc):d = a × (6 semestrów x 1850,00zł.): 1329 godzin = a ×8,35 zł. (stawka za 1 godzinę) 

 

N1 kierunek Ekonomia, 

III rok_semestr piąty_szósty rok akademicki 2016-2017

a ilość godzin z powtarzanego przedmiotu

b- ilość semestrów 

c- czesne za semestr 

d –ilość godzin wynikająca z planu studiów 

specjalność Analityka gospodarcza 

a × (bxc):d = a × (6 semestrów x1500,00 zł.):1352 = a × 6,66 zł. (stawka za 1 godzinę) 

specjalność Handel zagraniczny 

a × (bxc):d = a × (6 semestrów x1500,00 zł.):1352 = a × 6,66 zł. (stawka za 1 godzinę) 

 

N2 kierunek Ekonomia, 

II rok_semestr  trzeci_czwarty rok akademicki 2016-2017

a ilość godzin z powtarzanego przedmiotu

b- ilość semestrów 

c- czesne za semestr 

d –ilość godzin wynikająca z planu studiów 

specjalność Gospodarka turystyczna

a × (bxc):d = a × (4 semestry x1650,00 zł.):761 = a × 8,67 zł. (stawka za 1 godzinę) 

 

specjalność Rachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych

a × (bxc):d = a × (4 semestry x1650,00 zł.):791 = a × 8,34 zł. (stawka za 1 godzinę) 

 

specjalność Gospodarka nieruchomościami

a × (bxc):d = a × (4 semestry x1650,00 zł.):761 = a × 8,67 zł. (stawka za 1 godzinę)