Opłaty za usługi edukacyjne 2017/2018

Opłaty za świadczone usługi edukacyjneStudia niestacjonarne                                                                   

 I stopnia kierunek Ekonomia                    1500,00 zł za semestr

I stopnia kierunek Zarządzanie                 1850,00 zł za semestr

I stopnia kierunek Turystyka i rekreacja   1750,00 zł za semestr

II stopnia kierunek Ekonomia                   1650,00 zł za semestr

Opłata za świadczone usługi edukacyjne powinna być wniesiona przez studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2017/2018

  • w trzech jednakowych ratach: do 31 października, 30 listopada i 31 grudnia – za semestr zimowy

  • w trzech jednakowych ratach: do 31 marca, 30 kwietnia i 31 maja – za semestr letni,

  • lub jednorazowo do 31 października – za semestr zimowy oraz do 31 marca – za semestr letni, jeżeli całkowita wysokość opłaty jest niższa od 200 zł.

Studenci oraz osoby przyjęte na studia bez względu na wysokość opłaty mogą ją wnieść jednorazowo (całość opłaty semestralnej) w terminie do 31 października – za semestr zimowy i do 31 marca – za semestr letni. 

 Terminy opłat dla studentów kontynuujących studia obowiązują wg wcześniej zawartych umów.Opłaty za powtarzanie zajęć dydaktycznych z powodu niezadowalających wyników w nauce*:

  • studia stacjonarne (S) – opłata ta określana jest jako iloczyn liczby godzin powtarzanych form zajęć danego modułu/przedmiotu w semestrze oraz stawki 7 zł za godzinę zajęć.

  • studia niestacjonarne (N) –  opłata stanowi iloczyn liczby godzin  powtarzanych form zajęć danego modułu/przedmiotu w semestrze oraz stawki za godzinę zajęć, określonej jako iloczyn liczby semestrów w całym toku studiów oraz opłaty za semestr podzielonej przez całkowitą liczbę godzin zajęć w programie kształcenia i wynosi:

 

   

Studia I stopnia 

kierunek Zarządzanie_N1

 

 

Rok studiów/specjalność

Semestr zimowy_letni

III rok_5 i 6_semestr

Specjalność: Rachunkowość zarządcza

8,35 zł. 

stawka za 1 godzinę zajęćStudia II stopnia

kierunek Ekonomia_N2

 

 

Rok studiów/specjalność

Semestr zimowy_letni

II rok – specjalność: Wycena nieruchomości

8,10 zł.

stawka za 1 godzinę zajęć

II rok – specjalność: Rachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych

 


8,25 zł.

stawka za 1 godzinę zajęć


* Zarządzenie Nr 38 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 02 czerwca 2017 roku

 


Akty prawne dotyczące opłat za świadczone usługi edukacyjne

 ZARZĄDZENIE NR 38 Rektora ZUT z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2017/2018 

Uchwała nr 69 z dnia 22 września 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, w tym tryb i warunki zwalniania z opłat w ZUT w Szczecinie

Uchwała nr 64 z dnia 29 czerwca 2015 roku zmieniająca uchwałę nr 69 Senatu ZUT w Szczecinie z dnia 22 września 2014 roku.

Uchwała nr 50 z dnia 27 czerwca 2016 roku zmieniająca uchwałę nr 69 Senatu ZUT w Szczecinie z dnia 29 czerwca 2015 roku

  

OPŁATY ZA POWTARZANE PRZEDMIOTY ORAZ RÓŻNICE WYNIKAJĄCE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2017-2018

 Semestr zimowy/letni zgodnie z Zarządzeniem Rektora Nr 38 Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 02 czerwca 2017 roku opłata za powtarzany moduł/przedmiot na studiach niestacjonarnych wynosi: 

N1 kierunek Zarządzanie 

 II rok_semestr  piąty_szósty rok akademicki 2017-2018

 a - liczba godzin z powtarzanego przedmiotu

b - liczba semestrów 

c- opłata za semestr

d – liczba godzin wynikająca z programu kształcenia

specjalność Rachunkowość zarządcza

a × (bxc):d = a × (6 semestrów x 1850,00zł): 1329 godzin = a ×8,35 zł (stawka za 1 godzinę) 

N2 kierunek Ekonomia, 

II rok_semestr  trzeci_czwarty rok akademicki 2017-2018

 a - liczba godzin z powtarzanego przedmiotu

b - liczba semestrów 

c- opłata za semestr

d – liczba godzin wynikająca z programu kształcenia

specjalność: Rachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych

a × (bxc):d = a × (4 semestry x1650,00 zł):800 = a × 8,25 zł (stawka za 1 godzinę) 

 specjalność: Wycena nieruchomości

a × (bxc):d = a × (4 semestry x1650,00 zł):817 = a × 8,10 zł (stawka za 1 godzinę)