Organizacja roku akademickiego 2016/2017

HARMONOGRAM ORGANIZACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 studiów wyższych i studiów doktoranckich

 

Komunikat Nr 27 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 27 września 2016 r. zmieniający komunikat nr 18 Rektora ZUT z dnia 6 maja 2016 r. o harmonogramie organizacji roku akademickiego 2016/2017

 

SEMESTR ZIMOWY 2016/2017

- studia stacjonarne

dzień tygodnia

wrzesień 2016 r.

 

październik 2016 r.

listopad 2016 r.

grudzień 2016 r.

 

styczeń 2017 r.

suma danego dnia tygodnia w semestrze

poniedziałek

 

5

12

19

26

 

3

(1)

10

(2)

17

(1)

24

(2)

31

(1)

 

7

(2)

14*

(2)

21

(2)

28

(1)

 

5

(2)

12

(1)

19

(2)

26

 

2

9

(1)

16

(2)

23

(1)

30

(2)

16

wtorek

 

6

13

20

27

 

4

(1)

11

(2)

18

(1)

25

(2)

 

1

8

(2)

15

(1)

22

(2)

29

(1)

 

6

(2)

13

(1)

20

(2)

27

 

3*

(2)

10

(1)

17

(2)

24

(1)

31

(2)

16

środa

 

7

14

21

28

 

5

(1)

12

(2)

19

(1)

26

(2)

 

[2]

9

(2)

16

(1)

23

(2)

30

(1)

 

7

(2)

14

(1)

21

(2)

28

 

4

(2)

11

(1)

18

(2)

25

(1)

 

15

czwartek

1

8

15

22

29

 

6

(1)

13

(2)

20

(1)

27

(2)

 

3

(1)

10

(2)

17

(1)

24

(2)

 

1

(1)

8

(2)

15

(1)

22

29

 

5

(2)

12

(1)

19

(2)

26

(1)

 

15

piątek

2

9

16

23

[30]

 

7

(1)

14

(2)

21

(1)

28

(2)

 

4

(1)

11

18

(1)

25

(2)

 

2

(1)

9

(2)

16

(1)

23

30

 

6

13

(1)

20

(2)

27

(1)

 

13

sobota

3

10

17

24

 

1

8

15

22

29

 

5

12

19

26

 

3

10

17

24

31

 

7

14

21

28

 

 

niedziela

4

11

18

25

 

2

9

16

23

30

 

6

13

20

27

 

4

11

18

25

 

1

8

15

22

29

 

SEMESTR ZIMOWY           30.09.2016 r. – 24.02.2017 r.

– zajęcia dydaktyczne       03.10.2016 r. – 31.01.2017 r.

– wakacje zimowe             22.12.2016 r. – 02.01.2017 r.

– sesja zimowa                   01.02.2017 r. – 17.02.2017 r.

Dni wolne od zajęć [rektorskie]:

 

  • 30.09.2016 r. (piątek) – inauguracja roku akademickiego
  • 02.11.2016 r. (środa)

 

   przerwa międzysemestralna  18.02.2017 r. – 26.02.2017 r.

 

* w dniach 14.11.2016 r. (poniedziałek) i 3.01.2017 r. (wtorek) będą realizowane zajęcia zaplanowane na piątek

(1)   tydzień pierwszy

(2)   tydzień drugi

 Plik harmonogramu do pobrania

 

SEMESTR LETNI 2016/2017 - plik do pobrania

dzień tyg.

luty 2017 r.

marzec 2017 r.

kwiecień 2017 r.

 

maj 2017 r.

czerwiec 2017 r.

suma

danego

dnia tygodnia w sem.

pn.

 

6

13

20

27

 

6

13

20

27

 

3

10

17

24

1

8

15

22

29

 

 

5

12

19

26

15

wt.

 

7

14

21

28

 

7

14

21

28

 

4

11

18

25

[2]

9

16

23

30

 

 

6

13

20

27

15

śr.

1

8

15

22

 

1

8

15

22

29

 

5

12

19

26

3

10

17

24*

31

 

 

7

14

21

28

16

cz.

2

9

16

23

 

2

9

16

23

30

 

6

13

20

27

4

11

18

[25]

 

 

1

8

15

22

29

14

pt.

3

10

17

24

 

3

10

17

24

31

 

7

14

21

28

5

12

19

26

 

 

2

9

16

23

30

15

so.

4

11

18

25

 

4

11

18

25

 

1

8

15

22

29

6

13

20

27

 

 

3

10

17

24

 

 

n.

5

12

19

26

 

5

12

19

26

 

2

9

16

23

30

7

14

21

28

 

 

4

11

18

25

 

 

SEMESTR LETNI              27.02.2017 r. – 30.06.2017 r.
  • zajęcia dydaktyczne    27.02.2017 r. – 22.06.2017 r.
  • wakacje wiosenne        13.04.2017 r. – 18.04.2017 r.
  • sesja letnia                   23.06.2017 r. – 30.06.2017 r.
  • sesja jesienna              04.09.2017 r. – 17.09.2017 r.

dni wolne od zajęć [rektorskie]:  

02.05.2017 r. (wtorek)

25.05.2017 r. (czwartek) – Juwenalia                                                                                  

   * w dniu 24.05.2017 r. (środa)  będą realizowane zajęcia zaplanowane na czwartek

 

Akty prawne dotyczące harmonogramu organizacji roku akademickiego 2016/2017:  

UCHWAŁA NR 1 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2016/2017 studiów wyższych i studiów doktoranckich 

 

Komunikat nr 18 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 06 maja 2016 r. o harmonogramie organizacji roku akademickiego 2016/2017 studiów wyższych i studiów doktoranckich oraz o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych dla studentów i doktorantów

 

Uchwała Nr 57 Senatu ZUT w Szczecinie z dnia 26 września 2016 roku zmieniająca uchwałę nr 1 Senatu ZUT z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2016/2017

 

Komunikat Nr 27 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 27 września 2016 r. zmieniający komunikat nr 18 Rektora ZUT z dnia 6 maja 2016 r. o harmonogramie organizacji roku akademickiego 2016/2017

 

 - studia niestacjonarne

Komunikat nr 22 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 23 maja 2016 r. o harmonogramie i godzinowym rozkładzie zajęć zjazdów studiów niestacjonarnych I, II i III stopnia, studiów podyplomowych oraz studiów stacjonarnych III stopnia w roku akademickim 2016/2017