Tematy prac dyplomowych

 

Ekonomia

Tematy prac dyplomowych zatwierdzone do realizacji w roku akademickim 2016/2017

Kierunek studiów: ekonomia

 

Stacjonarne i niestacjonarne I stopnia:

S1E-lista

 

N1E-lista

 

Stacjonarne i niestacjonarne II stopnia:

S2E-lista

 

N2E-lista

 

Zarządzanie

Tematy prac dyplomowych zatwierdzone do realizacji w roku akademickim 2016/2017

Kierunek studiów: zarządzanie

Stacjonarne I stopnia:

S1Z-lista

 

Turystyka i rekreacja

Tematy prac dyplomowych zatwierdzone do realizacji w roku akademickim 2016/2017

Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja

 

Stacjonarne I stopnia:

S1TiR-lista