Warunki rejestracji na kolejny semestr

 

Wartości Sn i Pn na studiach wyższych oraz warunki rejestracji na ostatni semestr studiów w roku akademickim 2017/2018

Sn – liczba punktów ECTS zgromadzona przez studenta w danym (n-tym) semestrze
Pn – suma punktów ECTS zgromadzona przez studenta do danego (n-tego) semestru (włącznie)

 

Kierunki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

 

Semestr studiów 

Sn 

Pn 

14 

14 

15 

36 

15 

66 

20

110 *) 

24 

144 *) 


 

*) - dopuszczalne są zaległości w uzyskaniu zaliczenia przedmiotów realizowanych w ostatnich dwóch semestrach nauki

 

Kierunki studiów stacjonarnych drugiego stopnia

 

Semestr studiów 

Sn 

Pn 

20 

20 

24 

54      

26 

86 

 

Kierunki studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia

 

Semestr studiów 

Sn 

Pn 

11 

11

15 

36 

15 

66 

19

105 *) 

24 

144 *) 


 

*) - dopuszczalne są zaległości w uzyskaniu zaliczenia przedmiotów realizowanych w ostatnich dwóch semestrach nauki

 

Kierunki studiów niestacjonarnych drugiego stopnia

 

Semestr studiów

Sn

Pn

1

Lnomn*0,6

Lnomn*0,6

2

Lnomn*0,75

Pnomn-Lnomn*0,45

3

Lnomn*0,85

Pnomn-Lnomn*0,15

4

Pliki do pobrania Uchwała Nr 56 - Warunki rejestracji na następny semestr - uchwała Senatu ZUT na rok akademicki 2017/2018