Dziekanat

Wydział Ekonomiczny

ul. Żołnierska 47

71-210 Szczecin

 Godziny pracy

 

KIEROWNIK DZIEKANATU

mgr inż. ELŻBIETA MŁYNEK

tel. 91 449 69 50, fax 91 449 69 50

elzbieta.mlynek@zut.edu.pl

wekon@zut.edu.pl

 

 ZASTĘPCA KIEROWNIKA

mgr IWONA STASIAK

iwona.stasiak@zut.edu.pl

tel. 91 449 6954

  

SPECJALISTA DS. FINANSOWYCH

mgr ALICJA WILCZYŃSKA

alicja.wilczynska@zut.edu.pl

tel. 91 449 69 55

 

  

Obsługa studentów w Dziekanacie Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie  – ul. Żołnierska 47, Szczecin

 

Studia stacjonarne I stopnia kierunek Ekonomia

Rok studiów

Imię i nazwisko, mail

Nr pokoju

telefon

I rok

mgr Alicja Jaworska
alicja.jaworska@zut.edu.pl

pok. 1

91 449 69 51

II rok

mgr inż. Małgorzata Sielicka   

malgorzata.sielicka@zut.edu.pl

pok. 2

91 449 69 53

III rok

mgr Joanna Sander  

joanna.sander@zut.edu.pl

pok. 4

91 449 69 56

Studia stacjonarne I stopnia kierunek Turystyka i Rekreacja

I rok mgr Alicja Jaworska
alicja.jaworska@zut.edu.pl
pok. 1 91 449 69 51

II, III rok

mgr Dorota Górska 

dorota.gorska@zut.edu.pl 

pok. 1

91 449 69 51

Studia stacjonarne I stopnia kierunek Zarządzanie

I, II III rok

mgr Dorota Górska

dorota.gorska@zut.edu.pl 

pok. 1

91 449 69 51

 

 

 

Studia stacjonarne II stopnia kierunek Ekonomia

Rok studiów

Imię i nazwisko, mail

Nr pokoju

telefon

I, II rok

mgr inż. Andżelika Zachar

azachar@zut.edu.pl

lic. Iwona Świst

iswist@zut.edu.pl

pok. 2

91 449 69 52

 

 

Studia niestacjonarne I stopnia kierunek Zarządzanie

Rok studiów

Imię i nazwisko, mail

Nr pokoju 

telefon

I, III rok

mgr inż. Małgorzata Sielicka

malgorzata.sielicka@zut.edu.pl

pok. 3

91 449 69 53

 

 

 

 

Studia niestacjonarne II stopnia kierunek Ekonomia

I, II rok

mgr inż. Małgorzata Sielicka  

malgorzata.sielicka@zut.edu.pl

pok. 3

91 449 69 53

 

 

 

 

 

 

 

Pomoc materialna - studia stacjonarne i niestacjonarne, wszystkie kierunki i poziomy kształcenia

Imię i nazwisko, mail

Nr pokoju 

telefon

mgr Joanna Sander

joanna.sander@zut.edu.pl

pok. 4

91 449 69 56