Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska

kpign@zut.edu.pl                                                    STUDIA PODYPLOMOWE
                                                                       GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

 

www.kpign.zut.edu.pl

ul. Żołnierska 47            Centrala: (91) 449 6900      

70-210 Szczecin             Fax: (91) 449 6988 

 

Koło Naukowe Prawa i Gospodarki Nieruchomościami www.knpign.zut.edu.pl

 

          

KIEROWNIK KATEDRY

dr hab. Teodor Skotarczak, prof. nadzw. ZUT                                                             
(91) 449 6940             pok. 126             teodor.skotarczak@zut.edu.pl                   

  

ZAKŁAD DORADZTWA W AGROBIZNESIE  

KIEROWNIK

dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. ZUT                                                                      
(91) 449 6960             pok. 207             bartosz.mickiewicz@zut.edu.pl                 

ADIUNKCI

dr Aneta Zaremba                                           

(91) 449 6944             pok. 211             aneta.zaremba@zut.edu.pl                       

dr Milena Bera

(91) 449 6962             pok. 201             milena.bera@zut.edu.pl                              

dr Monika Pradziadowicz 

(91) 449 6962             pok. 201             monika.pradziadowicz@zut.edu.pl          

E-MAIL DO KAŻDEGO Z NAUCZYCIELI AKADEMICKICH: IMIE.NAZWISKO@ZUT.EDU.PL

 

ZAKŁAD PRAWA I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

KIEROWNIK

dr hab. Teodor Skotarczak, prof. nadzw. ZUT                                                             
(91) 449 6940             pok. 126             teodor.skotarczak@zut.edu.pl              

ADIUNKCI

dr Anna Oleńczuk-Paszel                              
(91) 449 6975             pok. 108             anna.olenczuk-paszel@zut.edu.pl       

dr Monika Śpiewak-Szyjka 

(91) 449 6988             pok. 109             monika.spiewak-szyjka@zut.edu.pl      

ASYSTENCI 

mgr Małgorzata Blaszke                                  
(91) 449 6939             pok. 110             malgorzata.blaszke@zut.edu.pl    

 mgr Jacek Kiełducki                                  

(91) 449 6943             pok. 210             jacek.kielducki@zut.edu.pl

 

 

PRACOWNIA EKONOMIKI PRZESTRZENNEJ

KIEROWNIK

dr Maciej Nowak                                           
(91) 449 6947             pok. 313             maciej.nowak@zut.edu.pl             

 

SEKRETARIAT :

UL. ŻOŁNIERSKA 47, POK. 129 CZYNNY DLA STUDENTÓW CODZIENNIE: 730 - 1530

E-MAIL ZPIGN: KPIGN@ZUT.EDU.PL

TEL: 91 449 69 38

E-MAIL DO KAŻDEGO Z NAUCZYCIELI AKADEMICKICH: IMIE.NAZWISKO@ZUT.EDU.PL

 

KONSULTACJE NAUCZYCIELI WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO

semestr letni roku akademickiego 2017-2018 

KATEDRA NIERUCHOMOŚCI, AGROBIZNESU I EKONOMII ŚRODOWISKA 

 

 

LP.

IMIĘ I NAZWISKO

DZIEŃ

GODZINA

GABINET

1.

DR HAB. TEODOR SKOTARCZAK, PROF. ZUT
– KIEROWNIK KATEDRY KIEROWNIK ZAKŁADU PRAWA I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

wtorek

9.30 - 11.00

126  UL. ŻOŁNIERSKA 47/ 91 449 6940

2.

DR HAB. BARTOSZ MICKIEWICZ, PROF. ZUT
– KIEROWNIK ZAKŁADU DORADZTWA W AGROBIZNESIE,
KIEROWNIK ZAKŁADU EKONOMII ŚRODOWISKA

wtorek

9.30 - 10.15

207 UL. ŻOŁNIERSKA 47/ 91 449 6960

3.

DR ANNA OLEŃCZUK-PASZEL

wtorek

9.00 – 10.30

108  UL. ŻOŁNIERSKA 47/ 91 449 6975

4.

DR MONIKA ŚPIEWAK-SZYJKA

środa

9.45 - 11.45

109 UL. ŻOŁNIERSKA 47/ 91 449 6988

5.

DR MACIEJ NOWAK

wtorek

14.15 – 16.00

313 UL. ŻOŁNIERSKA 47/ 91 449 6947

6.

MGR MAŁGORZATA BLASZKE

poniedziałek

10.00 – 11.30

110 UL. ŻOŁNIERSKA 47/ 91 449 6983

7.

DR MILENA BERA

czwartek

9.00 – 10.30

201 UL. ŻOŁNIERSKA 47/ 91 449 6962

8.

DR ANETA ZAREMBA

wtorek

11.15 – 12.15

211 UL. ŻOŁNIERSKA 47/ 91 449 6944

9.

DR MONIKA PRADZIADOWICZ

środa

10.30 – 11.30

201 UL. ŻOŁNIERSKA 47/ 91 449 6962

10.

MGR JACEK KIEŁDUCKI

wtorek

11.45 - 13.45

210 UL. ŻOŁNIERSKA 47/ 91 449 6943


E-MAIL DO KAŻDEGO Z NAUCZYCIELI AKADEMICKICH: IMIĘ.NAZWISKO@ZUT.EDU.PL