Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska

kpign@zut.edu.pl                                                    STUDIA PODYPLOMOWE
                                                                       GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

 

www.kpign.zut.edu.pl

ul. Żołnierska 47            Centrala: (91) 449 6900      

70-210 Szczecin             Fax: (91) 449 6988 

 

Koło Naukowe Prawa i Gospodarki Nieruchomościami www.knpign.zut.edu.pl

 

          

KIEROWNIK KATEDRY

dr hab. Teodor Skotarczak, prof. nadzw. ZUT                                                              KONSULTACJE
(91) 449 6940             pok. 108             teodor.skotarczak@zut.edu.pl                    środa     9.30-11.00

 

 

ZAKŁAD DORADZTWA W AGROBIZNESIE

KIEROWNIK

prof. zw. dr hab. inż. Antoni Mickiewicz, dr h.c.                                                             KONSULTACJE
(91) 449 6981             pok. 128             antoni.mickiewicz@zut.edu.pl                  wtorek     10.00-12.00

SEKRETARIAT (ZDwA i ZEŚ)

lic. Małgorzata Szychowska    
(91) 449 6980             pok. 127             malgorzata.szychowska@zut.edu.pl          8.00-12.00
(91) 449 6980 FAX


ADIUNKT

dr Aneta Zaremba                                           

(91) 449 6938             pok. 211             aneta.zaremba@zut.edu.pl                         środa     8.00-9.30

 

 

ZAKŁAD EKONOMII ŚRODOWISKA

KIEROWNIK

dr hab. Bartosz Mickiewicz, prof. nadzw. ZUT                                                            KONSULTACJE
(91) 449 6960             pok. 207             bartosz.mickiewicz@zut.edu.pl                 wtorek     9.30-10.15

 

SEKRETARIAT (ZDwA i ZEŚ)

lic. Małgorzata Szychowska 
(91) 449 6980             pok. 127             malgorzata.szychowska@zut.edu.pl          8.00-12.00
(91) 449 6980 FAX

 

ADIUNKCI

dr Milena Bera

(91) 449 6982             pok. 126             milena.bera@zut.edu.pl                           poniedziałek     13.00-14.30

dr Monika Pradziadowicz 

(91) 449 6982             pok. 126             monika.pradziadowicz@zut.edu.pl          poniedziałek     8.00-8.45

 

 

ZAKŁAD PRAWA I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Konsultacje pracowników znajdują się na stronie Zakładu www.kpign.zut.edu.pl  

 

KIEROWNIK

dr hab. Teodor Skotarczak, prof. nadzw. ZUT                                                             KONSULTACJE
(91) 449 6940             pok. 108             teodor.skotarczak@zut.edu.pl                 środa     9.30-11.00

 

SEKRETARIAT

mgr Beata Koprowska     
(91) 449 6940/41        pok.109             beata.koprowska@zut.edu.pl          
(91) 449 6988 FAX

 

ADIUNKCI

dr Anna Oleńczuk-Paszel                              
(91) 449 6975             pok. 315             anna.olenczuk-paszel@zut.edu.pl          czwartek     9.00-9.45

dr Bartosz Dąbrowski 
(91) 449 6945             pok. 129             bartosz.dabrowski@zut.edu.pl                piątek     8.00-10.00

dr Monika Śpiewak-Szyjka 

(91) 449 6939             pok. 129             monika.spiewak-szyjka@zut.edu.pl        poniedziałek     9.30-11.00

 

ASYSTENCI 

mgr Małgorzata Blaszke                                  
(91) 449 6944             pok. 210             malgorzata.blaszke@zut.edu.pl               czwartek     9.30-11.00

 

 

PRACOWNIA EKONOMIKI PRZESTRZENNEJ

KIEROWNIK

dr Maciej Nowak                                           
(91) 449 6945             pok. 313             maciej.nowak@zut.edu.pl                        poniedziałek     10.00-11.30

 

 

 

KONSULTACJE NAUCZYCIELI WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO

semestr LETNI roku akademickiego 2016-2017

 

 KATEDRA NIERUCHOMOŚCI, AGROBIZNESU I EKONOMII ŚRODOWISKA

ZAKŁAD PRAWA I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

LP.

IMIĘ I NAZWISKO

DZIEŃ

GODZINA

GABINET

1.

DR HAB. TEODOR SKOTARCZAK, PROF. ZUT

WTOREK

8.30-10.00

109 UL. ŻOŁNIERSKA 47

91 449 69 40

7.

DR ANNA OLEŃCZUK-PASZEL

WTOREK

13.15 – 14.45

315 UL. ŻOŁNIERSKA 47

91 449 69 75

8.

DR MONIKA ŚPIEWAK-SZYJKA

CZWARTEK

9.30-11.00

129 UL. ŻOŁNIERSKA 47

91 449 69 39

5.

DR MACIEJ NOWAK

ŚRODA

10.00-12.00

313 UL. ŻOŁNIERSKA 47

91 449 69 47

6.

DR BARTOSZ DĄBROWSKI

ŚRODA

10.00 - 12.00

129 UL. ŻOŁNIERSKA 47

91 449 69 39

8.

MGR MAŁGORZATA BLASZKE

ŚRODA

10.00 – 11.00

201 UL. ŻOŁNIERSKA 47

91 449 69 62

SEKRETARIAT ZAKŁADU:

UL. ŻOŁNIERSKA 47, POK. 109 CZYNNY DLA STUDENTÓW CODZIENNIE: 900 - 1300

E-MAIL ZPIGN: KPIGN@ZUT.EDU.PL

TEL: 91 449 69 40/41

E-MAIL DO KAŻDEGO Z NAUCZYCIELI AKADEMICKICH: IMIE.NAZWISKO@ZUT.EDU.PL

 

 

 

KATEDRA NIERUCHOMOŚCI, AGROBIZNESU I EKONOMII ŚRODOWISKA

ZAKŁAD DORADZTWA W AGROBIZNESIE; ZAKŁAD EKONOMII ŚRODOWISKA

LP.

IMIĘ I NAZWISKO

DZIEŃ

GODZINA

GABINET

1.

PROF.DR HAB. ANTONI MICKIEWICZ

WTOREK

10.00 – 12.00

127 UL. ŻOŁNIERSKA 47

91 449 69 81

2.

DR HAB. INŻ. BARTOSZ MICKIEWICZ, PROF. ZUT

WTOREK

9.30 – 10.15

207 UL. ŻOŁNIERSKA 47

91 449 69 60

3.

DR MILENA BERA

WTOREK

11.15 – 12.45

126 UL. ŻOŁNIERSKA 47

91 449 69 82

4.

DR ANETA ZAREMBA

CZWARTEK

11.30 – 13.00

211 UL. ŻOŁNIERSKA 47

91 449 69 44

5.

DR MONIKA PRADZIADOWICZ

PONIEDZIAŁEK – 1 tydz.

WTOREK – 2 tydz.

10.30 – 11.30

7.45 – 8.30

126 UL. ŻOŁNIERSKA 47

91 449 69 82

SEKRETARIAT ZAKŁADU:

UL. ŻOŁNIERSKA 47, POK. 109 CZYNNY DLA STUDENTÓW CODZIENNIE: 900 – 1130

E-MAIL: KPIGN@ZUT.EDU.PL

TEL: 91 449 69 80

 

E-MAIL DO KAŻDEGO Z NAUCZYCIELI AKADEMICKICH: IMIE.NAZWISKO@ZUT.EDU.PL