Katedra Polityki Gospodarczej i Turystyki

ul. Żołnierska 47
71-210 Szczecin

Centrala: 4496900
Centrex:

tel.fax: 48 769 49

 

Kierownik Katedrytelefonpokóje-mail
dr hab. Bogusław Stankiewicz, prof. ZUT   6970 101

Boguslaw.Stankiewicz@zut.edu.pl

Zakład Studiów Regionalnych i Europejskichtelefonpokóje-mail
Kierownik Zakładu
dr hab. Agnieszka Brelik  6977 106Agnieszka.Brelik@zut.edu.pl
Adiunkci

dr inż. Agnieszka Sobolewska

urlop wychowawczy do 20.09.2017r.

  6974 104Agnieszka.Sobolewska@zut.edu.pl
dr Wojciech Lewicki  6974 104Wojciech.Lewicki@zut.edu.pl
dr Joanna Julia Sienkiewicz  6974 105Joanna.Sienkiewicz@zut.edu.pl

Pracownia Gospodarki Turystycznej

telefon

pokóje-mail
Kierownik pracowni
dr inż. Marlena Prochorowicz  6976 105Marlena.Prochorowicz@zut.edu.pl
Starszy techniktelefonpokóje-mail
Monika Kozak  6971 102

Monika.Kozak@zut.edu.pl 

 

 

 

KONSULTACJE NAUCZYCIELI WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO

Semestr LETNI roku akademickiego 2016-2017

KATEDRA POLITYKI GOSPODARCZEJ I TURYSTYKI


LP.

IMIĘ I NAZWISKO

DZIEŃ

GODZINA

GABINET

1.

Dr hab. Bogusław Stankiewicz, prof. ZUT

PONIEDZIAŁEK

11.30 – 12.30

p. 101 /102

ul. Żołnierska 47

2.

Dr hab. Agnieszka Brelik

WTOREK


13.00 – 14.00

p. 106 ul. Żołnierska 47

3.

Dr inż. Marlena Prochorowiczp. 105 ul. Żołnierska 47

4.

Dr Joanna Julia Sienkiewicz

URLOP WYPOCZYNKOWY - DO 18.04.2017

5.

Dr Wojciech Lewicki

PONIEDZIAŁEK

13.00 – 14.00

p. 103 ul. Żołnierska 47

6.

Dr Maciej Dobromilski

ŚRODA


11.30-12.30

p. 102 ul. Żołnierska 47

7.

Mgr Ryszard Kotla

PONIEDZIAŁEK

11.30 – 12.30

p. 102 ul. Żołnierska 47

Sekretariat Katedry:

Ul. Żołnierska 47, pok. 102 czynny dla studentów poniedziałek-czwartek - 8.00 – 13.00

E-mail: monika.kozak@zut.edu.pl

Tel: 91  449 69-70/71

E-mail do każdego z nauczycieli akademickich Katedry:

Boguslaw.stankiewicz@zut.edu.pl

Agnieszka.Brelik@zut.edu.pl

Marlena.Prochorowicz@zut.edu.pl 

Julia.Sienkiewicz@zut.edu.pl 

Wojciech.Lewicki@zut.edu.pl

maciej@dobromil.eu

rmkotla@wp.pl

 

Proponowane tematy prac magisterskich i dyplomowych