Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwami

Adres:

ul. K. Janickiego 31
71-270 Szczecin

Sekretariat Katedry: 
pok. 215, II p.
tel.: 91 449 68 71
Fax: 91 449 68 77
e-mail:
 kzp@zut.edu.pl

Kierowniktelefonpokóje-mail
prof. dr hab. Michał Świtłyk91 449 68 70  215Michal.Switlyk@zut.edu.pl
Adiunkcitelefonpokóje-mail
dr Ewa Kołoszycz 91 449 68 76  218Ewa.Koloszycz@zut.edu.pl
dr Anna Sworowska 91 449 68 73  219 Anna.Sworowska@zut.edu.pl  
dr inż. Robert Rusielik91 449 68 80   224Robert.Rusielik@zut.edu.pl
dr Artur Wilczyński91 449 68 75  223Artur.Wilczynski@zut.edu.pl
Asystencitelefonpokóje-mail
mgr Lesław Rządziński91 449 68 81  217Leslaw.Rzadzinski@zut.edu.pl
Techniktelefonpokóje-mail
Bożena Balcewicz91 449 68 71  215Bozena.Balcewicz@zut.edu.pl

 

KONSULTACJE NAUCZYCIELI WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO

SEMESTR LETNI  ROKU AKADEMICKIEGO 2017-2018 

KATEDRY ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWAMI

 

 

 AKTUALIZACJA 6.11.2017 R. godz. 11.37.

LP.

IMIĘ I NAZWISKO

DZIEŃ

GODZINA

GABINET

1.

PROF. DR HAB. MICHAŁ ŚWITŁYK KIEROWNIK

PONIEDZIAŁEK
po uprzednim umówieniu się w sekretariacie

8.00-9.30

215, UL. JANICKIEGO 31

2.

DR EWA KOŁOSZYCZ

WTOREK

11.00-12.30

218, UL. JANICKIEGO 31

3.

DR ANNA SWOROWSKA

ŚRODA

12.30-14.00

219, UL. JANICKIEGO 31

4.

DR INŻ. ROBERT RUSIELIK

PONIEDZIAŁEK

13.30-15.00

224, UL. JANICKIEGO 31

5.

DR ARTUR WILCZYŃSKI

WTOREK

9.30-11.00

223, UL. JANICKIEGO 31

6.

MGR LESŁAW RZĄDZIŃSKI

URLOP BEZPŁATNY

 

 

 

 

 

 

SEKRETARIAT KATEDRY:

UL. JANICKIEGO 31, POK. 215 CZYNNY DLA STUDENTÓW CODZIENNIE:  730-1230

E-MAIL: bozena.balcewicz@zut.edu.pl

TEL:  91 449 6871

E-MAIL DO KAŻDEGO Z NAUCZYCIELI AKADEMICKICH: imie.nazwisko@zut.edu.pl (bez polskich znaków)

MICHAL.SWITLYK@ZUT.EDU.PL

EWA.KOLOSZYCZ@ZUT.EDU.PL

ANNA.SWOROWSKA@ZUT.EDU.PL

ROBERT.RUSIELIK@ZUT.EDU.PL

ARTUR.WILCZYNSKI@ZUT.EDU.PL

LESLAW.RZADZINSKI@ZUT.EDU.PL

 

Publikacja:

Michał Świtłyk Zarys zarządzania