Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii

ul. Janickiego 31
71-270 Szczecin

Centrala: 449 6850

 Konsultacje podane są na stronie Katedry

 

Strona Katedry: www.kzm.zut.edu.pl

 

 

 

KATEDRA Z

ASTOSOWAŃ MATEMATYKI W EKONOMII

telefon

pokój

e-mail

Kierownik Katedry

 

 

 

Prof. zw. dr hab. Jan Zawadzki

91 449- 6860

205

Jan.Zawadzki

 

 

 

 

Zakład  Ekonometrii i Matematyki Stosowanej

 

 

 

Kierownik Zakładu

 

 

 

Prof. zw. dr hab. Jan Zawadzki

91 449- 6860

205

Jan.Zawadzki

Dr Katarzyna Cheba

91 449- 6867

211

Katarzyna.Cheba

Dr Jadwiga Zaród

91 449- 6863

203

Jadwiga.Zarod

Dr Joanna Perzyńska

91 449- 6859

210

Joanna.Perzynska

 

 

 

 

Zakład  Statystyki

 

 

 

Kierownik Zakładu

 

 

 

Dr hab. Iwona Bąk         Adiunkt 

91 449- 6868

204

Iwona.Bak

Dr Aneta Becker

91 449- 6865

202

Aneta.Becker

Dr Agnieszka Sompolska-Rzechuła

91 449- 6865

212

Agnieszka.Sompolska-Rzechuła

Dr Katarzyna Wawrzyniak

91 449- 6862

206

Katarzyna.Wawrzyniak

 

 

 

 

Specjalista

 

 

 

Dr Maciej Oesterreich

91 449- 6861

208

Maciej.Oesterreich

Lic. Sławomir Prorok

91 449- 6861

209

Sławomir.Prorok

 

 

KONSULTACJE NAUCZYCIELI WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO

SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2016-2017 
KATEDRA ZASTOSOWAŃ MATEMATYKI W EKONOMII

 

 

 

 

 

 

LP.

IMIĘ I NAZWISKO

DZIEŃ

GODZINA

GABINET

1.

PROF. DR HAB. JAN ZAWADZKI  - KIEROWNIK

 

 

205,  UL. JANICKIEGO 31

2.

DR HAB. IWONA BĄK

 

 

204, UL. JANICKIEGO 31

3.

DR ANETA BECKER

 

 

202, UL. JANICKIEGO 31

4.

DR KATARZYNA CHEBA

 

 

211,  UL. JANICKIEGO 31

5.

DR MACIEJ OESTERREICH

 

 

208,  UL. JANICKIEGO 31

6.

DR JOANNA PERZYŃSKA

 

 

210,  UL. JANICKIEGO 31

7.

DR AGNIESZKA SOMPOLSKA-RZECHUŁA

 

 

212, UL. JANICKIEGO 31

8.

DR KATARZYNA WAWRZYNIAK

 

 

206, UL. JANICKIEGO 31

9.

DR JADWIGA ZARÓD

 

 

203, UL. JANICKIEGO 31

 

SEKRETARIAT KATEDRY:

UL. JANICKIEGO 31, POK. 209 CZYNNY DLA STUDENTÓW CODZIENNIE: 8.30 – 15.00

TEL:  91 449 6861

Strona katedry: www.kzm.zut.edu.pl

E-MAIL: @zut.edu.pl

E-MAIL DO KAŻDEGO Z NAUCZYCIELI AKADEMICKICH: IMIĘ.NAZWISKO@ZUT.EDU.PL