Zakład Ekonomii i Rachunkowości

Adres:

71-210 Szczecin

ul. Żołnierska 47

Sekretariat Zakładu p.123

Tel. 91 449 69 91

Fax: 91 449 69 91     

e-mail: kekonomia@zut.edu.pl

 

 

Kierownik Zakładu

Telefon

Pokój

E-mail

Konsultacje

semestr letni

2016 - 2017

prof. nadzw. dr hab. inż.

Irena Łącka

 

914496990

 

122

 

irena.lacka@zut.edu.pl

 

poniedziałek 11.30-13.00

Adiunkt

Telefon

Pokój

E-mail

 

 

dr Beata Będzik

 

914496994

 

119

 

beata.bedzik@zut.edu.pl

 

wtorek 10.00-11.30

Pracownia Ekonomiki Kształcenia

Telefon

Pokój

E-mail

 

Adiunkt

Telefon

Pokój

E-mail

 

 

dr Sylwia Gołąb

 

914496919

 

311

 

sylwia.golab@zut.edu.pl

 

poniedziałek(2) 13.45-14.45

czwartek 14.45 - 15.45

 

Pracownia Mikroekonomii

Kierownik

Telefon

Pokój

E-mail

 

 dr Janusz

Myszczyszyn

 

914496999

 

121

 

janusz.myszczyszyn@zut.edu.pl

 

poniedziałek 15.30-17.00

Doktorant
mgr Błażej Suproń 914496992 118a blazej.supron@zut.edu.pl środa 13.00 - 14.30

Sekretariat

Telefon

Pokój

E-mail

 

mgr inż. Andżelika Zachar 914496991 123 andzelika.zachar@zut.edu.pl
Pracownia Rachunkowości
Kierownik Pracowni Telefon Pokój E-mail
dr Bożena Nadolna 914496935 113 bozena.nadolna@zut.edu.pl wtorek 9.45 - 11.15
Adiunkci
dr Iwona Majchrzak 914496932 112 iwona.majchrzak@zut.edu.pl wtorek 13.00 - 14.30
dr Marzena Rydzewska-Włodarczyk 914496937 118 marzena.rydzewska-wlodarczyk@zut.edu.pl środa 9.00 - 10.30
Starszy wykładowca
dr Zofia Sawicka-Kluźniak 914496932 112 zofia.sawicka-kluzniak@zut.edu.pl wtorek 9.00 - 10.30
Laboratorium Rachunkowości Informatycznej
Kierownik Laboratorium
dr Elżbieta Jaworska 914496936 116 elzbieta.jaworska@zut.edu.pl środa 11.15 - 12.45

 

 

 

KONSULTACJE NAUCZYCIELI WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO

semestr letni roku akademickiego 2016-2017 

ZAKŁAD EKONOMII I RACHUNKOWOŚCI

 

 

 

 

 

LP.

IMIĘ I NAZWISKO

DZIEŃ

GODZINA

GABINET

1.

DR HAB. INŻ. IRENA ŁĄCKA, PROF. ZUT - KIEROWNIK ZAKŁADU

PONIEDZIAŁEK

11.30 - 13.00

122 UL. ŻOŁNIERSKA 47

2.

DR JANUSZ MYSZCZYSZYN

PONIEDZIAŁEK

15.30 – 17.00

121 UL. ŻOŁNIERSKA 47

3.

DR BEATA BĘDZIK

wtorek

10.00 - 11.30

119 UL. ŻOŁNIERSKA 47

4.

MGR BŁAŻEJ SUPROŃ

ŚRODA

13.00 – 14.30

118A UL. ŻOŁNIERSKA 47

5.

DR SYLWIA GOŁĄB

PONIEDZIAŁEK(2)

CZWARTEK

13.45 – 14.45

14.45 - 15.45

311 IIIP. UL. ŻOŁNIERSKA 47

6. DR BOŻENA NADOLNA WTOREK 9.45 – 11.15 113 UL. ŻOŁNIERSKA 47
7. DR ELŻBIETA JAWORSKA ŚRODA 11.15 – 12.45 116 UL. ŻOŁNIERSKA 47
8. DR IWONA MAJCHRZAK WTOREK 13.00 – 14.30 112 UL. ŻOŁNIERSKA 47
9. DR MARZENA RYDZEWSKA-WŁODARCZYK ŚRODA 9.00 – 10.30 118 UL. ŻOŁNIERSKA 47
10. DR ZOFIA SAWICKA-KLUŹNIAK WTOREK 9.00 – 10.30 112 UL. ŻOŁNIERSKA 47

  

SEKRETARIAT ZAKŁADU:

UL. ŻOŁNIERSKA 47, POK. 123 CZYNNY DLA STUDENTÓW CODZIENNIE: 8.00-15.00

E-MAIL: andzelika.zachar@zut.edu.pl

TEL:  91 449  69 91

 

E-MAIL DO KAŻDEGO Z NAUCZYCIELI AKADEMICKICH: IMIĘ.NAZWISKO@ZUT.EDU.PL