Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii

ul. Janickiego 31
71-270 Szczecin

Centrala: 449 6850

  

Strona Katedry: www.kzm.zut.edu.pl

 

 

 

KATEDRA ZASTOSOWAŃ MATEMATYKI W EKONOMII

telefon

pokój

e-mail

Kierownik Katedry

 

 

 

Prof. zw. dr hab. Jan Zawadzki

91 449- 6860

205

Jan.Zawadzki

 

 

 

 

Zakład  Ekonometrii i Matematyki Stosowanej

 

 

 

Kierownik Zakładu

 

 

 

Prof. zw. dr hab. Jan Zawadzki

91 449- 6860

205

Jan.Zawadzki

Dr Katarzyna Cheba

91 449- 6867

211

Katarzyna.Cheba

Dr Jadwiga Zaród

91 449- 6863

203

Jadwiga.Zarod

Dr Joanna Perzyńska

91 449- 6859

210

Joanna.Perzynska

 

 

 

 

Zakład  Statystyki

 

 

 

Kierownik Zakładu

 

 

 

Dr hab. Iwona Bąk, prof. nadzw.  

91 449- 6868

204

Iwona.Bak

Dr Aneta Becker

91 449- 6865

202

Aneta.Becker

Dr Agnieszka Sompolska-Rzechuła

91 449- 6865

212

Agnieszka.Sompolska-Rzechuła

Dr Katarzyna Wawrzyniak

91 449- 6862

206

Katarzyna.Wawrzyniak

Dr Maciej Oesterreich

91 449- 6860

209

Maciej.Oesterreich

Sekretariat katedry
Sławomir Prorok 91 449 68 61 115 sprorok@zut.edu.pl

 

 

Konsultacje pracowników Katedry Zastosowań Matematyki w Ekonomii
Semestr letni Rok Akademicki 2017/18


Kierownik Katedry

Pokój

Konsultacje

prof. dr hab. Jan Zawadzki

205

środa godz. 10.00 - 11.30

Kierownik Zakładu Statystyki

Pokój

Konsultacje

dr hab. Iwona Bąk, prof. nadzw.

204

Żołnierska pok. nr 9 środa godz. 9.30-11.00

Janickiego pok. 204 czwartek godz. 12.45-14.15

Adiunkci

Pokój

Konsultacje

dr Aneta Becker

202

wtorek    godz. 13.00-14.30

dr Katarzyna Cheba

211

urlop

dr Maciej Oesterreich

209

środa godz. 8.00 - 9.30

dr Joanna Perzyńska

210

poniedziałek

(1) 10:30-12

(2) 11:15-12:45

dr Agnieszka Sompolska-Rzechuła

212

wtorek    godz. 13.00 - 14.30

dr Katarzyna Wawrzyniak

206

czwartek godz. 13.15-14.45

dr Jadwiga Zaród

203

czwartek    godz. 13.15 - 14.45

 


Strona katedry: www.kzm.zut.edu.pl

E-MAIL: @zut.edu.pl

E-MAIL DO KAŻDEGO Z NAUCZYCIELI AKADEMICKICH: IMIĘ.NAZWISKO@ZUT.EDU.PL